DANH MỤC CHÍNH

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm Non

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu Học

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

LK WEBSITE NHÀ NƯỚC

LIÊN HỆ THIẾT KẾ WEB

  • Trang nhất
  • »
  • Quản lý tài nguyên văn bản
  • Nhận dữ liệu PMIS, hồ sơ trường EMIS kỳ giữa năm T12 năm học 2010-2011
    Nội dung chi tiết
    Mẫu báo cáo, Công văn gửi các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS về việc thu nhận dữ liệu PMIS và hồ sơ trường giữa năm T12 năm học 2010-2011.