DANH MỤC CHÍNH

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm Non

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu Học

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

LK WEBSITE NHÀ NƯỚC

LIÊN HỆ THIẾT KẾ WEB

  • Trang nhất
  • »
  • Quản lý tài nguyên văn bản
  • Mẫu báo cáo phân công công tác CBGV,NV đến ngày 01/12/2010
    Nội dung chi tiết
    Bậc Tiểu học, THCS lập danh sách phân công công tác CBGV, NV kể từ ngày 01/12/2010 theo mẫu. Nộp cho Phòng TCCB trên bản giấy và đồng thời qua địa chỉ Mail: hoangngoc.pgdth@gmail.com
    Hạn nộp dữ liệu theo địa chỉ Mail trước ngày 10/12/2010