DANH MỤC CHÍNH

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm Non

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu Học

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

LK WEBSITE NHÀ NƯỚC

LIÊN HỆ THIẾT KẾ WEB

  • Trang nhất
  • »
  • Quản lý tài nguyên văn bản
  • Mẫu Hồ sơ trường MN, TH, THCS cuối năm học 2009-2010
    Nội dung chi tiết
    Để kịp thời báo cáo gấp về Sở GD-ĐT, Phòng yêu cầu các đơn vị MN, TH, THCS tải mẫu hồ sơ trường T5 cuối năm học 2009-2010 về làm và nộp gấp (bản giấy và tệp Excel) cho ông Đoàn Trọng Nghĩa - TCCB Phòng.
    Tệp dữ liệu nộp qua địa chỉ Mail: hoangngoc.pgdth@gmail.com hoặc nộp trực tiếp TCCB Phòng GD-ĐT