DANH MỤC CHÍNH

TRANG TIN CÁC ĐƠN VỊ

 Click vao de xem chi tiet Trường Mầm Non

 Click vao de xem chi tiet Trường Tiểu Học

 Click vao de xem chi tiet Trường THCS

LK WEBSITE NHÀ NƯỚC

LIÊN HỆ THIẾT KẾ WEB

 • Trang nhất
 • »
 • Quản lý tài nguyên văn bản
 • STT Tiêu đề Ngày Đăng
  1

  Mẫu thống kê phụ cấp tổ trưởng, tổ phó các bậc học

  08/04/2014 Tải về
  2

  Mẫu báo cáo chế độ GV thể dục thể thao

  15/11/2013 Tải về
  3

  BIỂU MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU SƠ KẾT KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013 (CẤP THCS)

  07/01/2013 Tải về
  4

  Quyết định xếp lương GV MN ngoài biên chế

  04/01/2013 Tải về
  5

  Hồ sơ trường đầu năm học 2011-2012 bậc Mầm non

  01/12/2012 Tải về
  6

  Hồ sơ trường đầu năm học 2011-2012 bậc Tiểu học

  01/12/2012 Tải về
  7

  Mẫu kế hoạch năm học 2011-2012

  01/12/2012 Tải về
  8

  Nhận dữ liệu PMIS, hồ sơ trường EMIS kỳ giữa năm T12 năm học 2010-2011

  01/12/2012 Tải về
  9

  Mẫu báo cáo phân công công tác CBGV,NV đến ngày 01/12/2010

  01/12/2012 Tải về
  10

  Mẫu Hồ sơ trường MN, TH, THCS cuối năm học 2009-2010

  01/12/2012 Tải về
  11

  Kết quả Tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2012-2013

  01/12/2012 Tải về
  12

  Kết quả Tốt nghiệp THCS năm học 2011-2012

  01/12/2012 Tải về
  13

  Kết quả Tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2011-2012

  01/12/2012 Tải về
  14

  Kết quả Tốt nghiệp THCS năm học 2010-2011

  01/12/2012 Tải về
  15

  Kết quả Tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2010-2011

  01/12/2012 Tải về
  16

  Kết quả Tốt nghiệp THCS năm học 2009-2010

  01/12/2012 Tải về
  17

  Kết quả tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2009-2010

  01/12/2012 Tải về
  18

  Kết quả Tốt nghệp THCS năm học 2008-2009

  01/12/2012 Tải về
  19

  Kết quả Tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2008-2009

  01/12/2012 Tải về