Thursday, 02/04/2020 - 15:42|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THẠCH HÀ
 • Nguyễn Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Văn Phòng
  • Điện thoại:
   0972752973
  • Email:
   thaotranphuong83th@gmail.com
 • Nguyễn Bá Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn phòng
  • Điện thoại:
   0915602455
  • Email:
   nguyenbahoan22@gmail.com
 • Võ Tá Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0914501286
  • Email:
   loiphc@gmail.com
 • Phạm Tiến Tạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0947460666
  • Email:
   pttao76@gmail.com
 • Lê Thái Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0979733772
  • Email:
   thaiha81pgdth.@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0912411117
  • Email:
   thanhnga73.pgdth@gmail.com
 • Phạm Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912319089
  • Email:
   hoangkt.pgdth@gmail.com
 • Lê Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0948308674
  • Email:
   lenga73@gmail.com
 • Nguyễn Thái Hoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0372652889
  • Email:
   thaihoanpgdth@gmail.com
 • Lê Văn Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0912648171
  • Email:
   lephuongpgdth@gmail.com
 • Nguyễn Cẩm Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0978569161
  • Email:
   nguyenle2000@gmail.com