Friday, 10/04/2020 - 13:13|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THẠCH HÀ

Trường Tiểu học Tượng Sơn được thành lập năm 1987 (tách ra từ Trường PTCS Thạch Tượng). Sau 33 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2003, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm 2012; được đánh giá Trường đạt mức chất lượng cấp độ 3 năm 2016; được kiểm tra công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 sau 05 năm vào năm 2018.

Ngày ban hành:
13/03/2020
Ngày hiệu lực:
13/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/01/2020
Ngày hiệu lực:
13/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/01/2020
Ngày hiệu lực:
08/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/12/2019
Ngày hiệu lực:
06/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/11/2019
Ngày hiệu lực:
21/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực