Tập huấn dạy Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục và mô hình trường học mới VNEN.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2014-2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà đã tổ chức lớp tập huấn dạy Tiếng Việt lớp 1- Công nghệ giáo dục và mô hình trường học mới VNEN.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè 2014 cho cán bộ quản lý và giáo viên

Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2014, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng chính trị hè 2014 cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015, bậc học mầm non huyện Thạch Hà.

Chiều ngày 28/8/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013 -2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015, bậc học mầm non. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Phòng, Chủ tịch Công đoàn ngành, chuyên viên phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non trong toàn huyện.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH TRỊ TỔ CHỨC KHỞI CÔNG NHÀ MÁI ẦM CÔNG ĐOÀN DO CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN BỘ GD&ĐT HỖ TRỢ

Sáng ngày 26/3/2014, Công đoàn trường Mầm non Thạch Trị, huyện Thạch Hà đã phối hợp với thôn xóm, gia đình tổ chức khới công làm nhà Mái ấm Công đoàn cho cô giáo Dương Thị Liệu, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, được sự tài trợ của Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Hà tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Sáng ngày 01/03/2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

THÔNG BÁO - CÔNG VĂN

VĂN BẢN MỚI

Bài viết từ các báo

Dữ liệu đang cập nhật